Elektronik Sigara İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
Elektronik Sigara İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

ÖZET
Amaç: Elektronik sigara, tütün sigarası içme alışkanlığını bırakmak isteyen tiryakilere yardımcı olmak amacıyla
geliştirilen bir alettir. Son bir kaç sene içinde, diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de kullanımı bir hayli
yaygınlaşmıştır. Bu aletin özellikleri, insan sağlığı üzerine etkileri, tütün sigarasını bırakmaya yönelik potansiyeli dünya
çapında ilgi çekmektedir. Bu derlemede, konu üzerine yapılan yayınları gözden geçirerek okuyucuların objektif bir bakış
açısına sahip olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metod: Belirtilen amaca yönelik olarak elektronik sigara cihazı ve kullanımına ait genel bilgiler ile cihaz
üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar; anketler, klinik gözlem çalışmaları ile potansiyel
zararlı etkilere yönelik klinik ve girişimsel çalışmalar şeklinde detaylı bir şekilde gözden geçirilmiştir.
Bulgular: Genel olarak elektronik sigaranın, tütün sigarasından alınan nikotinin bazı etkilerini karşılayabildiği, bu yüzden
tütün sigarasını bırakmada önemli bir potansiyel olduğu şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Bununla birlikte tütün sigarası
kadar zararlı olmasa da sağlık için birtakım tehditler taşıdığı ve yapılan çalışmaların fazlalaştırılması gerektiği
belirtilmektedir. Ayrıca belirlenen zarar potansiyellerinin ürün kalitesi ve imalatı ile ilgili olduğu şeklinde yayınlar da
dikkati çekmektedir.
Sonuç: Tütün sigarasını bırakmak veya zararlı etkilerinden kaçınmak üzere dünyada yaygın kullanım alanı bulmuş olan
ve kullanımı giderek yaygınlaşan e-sigaranın, bu potansiyel etkileri konusundaki çalışmalar henüz yeterince değildir.
Tütün kontrolü konusunda e-sigaranın yeri henüz belirsizdir. Bu konuda yapılacak araştırmalara birey ve toplum
düzeylerinde ivedilikle gerek duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik sigara, sağlık, tütün kontrolü.